Plebiscyt „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”

Samorząd Województwa Małopolskiego już po raz 17 ogłosił plebiscyt „Poza Stereotypem –
Seniorka i Senior Roku”, promujący tych seniorów, którzy pomimo wieku angażują się w
sprawy lokalne, wyróżniają się na tle innych i mogą stanowić wzór do naśladowania, także
dla młodego pokolenia. Termin przesyłania zgłoszeń do Plebiscytu upływa w dniu 15
września 2023 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
Krakowie pod adresem: https://rops.krakow.pl/aktualnosci/rozpoczal-sie-nabor-zgloszen-do-
plebiscytu-poza-stereotypem-seniorka-i-senior-roku.