Świadczenia dla rodzin – składanie wniosków

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że WNIOSKI O STYPENDIA SZKOLNE na rok szkolny 2023/2024 oraz wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2023/2024 tj. ŚWIADCZENIA RODZINNE (zasiłek rodzinny, specjalny zasiłek opiekuńczy) oraz ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO będą przyjmowane W DNIACH OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2023
r. (od poniedziałku do piątku) W GODZ. 8:00 – 15:00 W BUDYNKU INTEGRACJI
SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ W ŻDŻARACH UL. TARNOWSKA 104.