Świadczenie 500 plus w większości wypłacone

Program Rodzina 500 plus

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy wypłacił już ponad 436 tys. złotych w ramach świadczenia 500 plus. Dotychczas złożono 608 wniosków (w tym 18 drogą elektroniczną) i wydano 513 decyzji. Do 20 maja zostaną wypłacone wszystkie pozostałe złożone wnioski. Tak sprawna i szybka realizacja programu była możliwa dzięki odpowiedniej organizacji pracy.

Pracownicy socjalni wyszli naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, organizując dyżury w kilku terminach na początku kwietnia aż w ośmiu miejscach na terenie gminy Radgoszcz. Dzięki temu, zainteresowani mogli składać wnioski bez konieczności wyjazdu poza swoje sołectwo. Od maja dokumenty są przyjmowane w Urzędzie Gminy w pokoju nr 2.

– Obecnie wpływają do nas już tylko pojedyncze wnioski – mówi Albina Kmieć, dyrektor GOPS w Radgoszczy.

Warto przypomnieć, że wnioski złożone  do dnia 1 lipca 2016 r. zostaną wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 roku.