Więcej o: Projekt ”Aktywność to przyszłość”

Projekt ”Aktywność to przyszłość”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy realizuje projekt „Aktywność to przyszłość”, dofinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania 9.1.1.

Celem projektu jest aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Projekt ma na celu aktywizację społeczno- zawodową – 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Radgoszcz w okresie 36 miesięcy realizacji projektu.

Więcej „Projekt ”Aktywność to przyszłość””