Więcej o: Wspieraj Seniora – program pomocy

Wspieraj Seniora – program pomocy

Gmina Radgoszcz – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy przystąpił do realizacji Ogólnopolskiego Programu „Wspieraj Seniora”, który skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia. Odbiorcami programu są osoby w wieku 70 lat i więcej, samotne, które w swoim otoczeniu nie mają najbliższej rodziny, która zapewniłaby artykuły podstawowej potrzeby. Realizacja usługi przez Ośrodek Pomocy Społecznej będzie odbywać się pięć dni w tygodniu w godzinach pracy ośrodka. Zgłoszenia, które będą wpływały w weekend przez system CAS rozpatrywane będą od poniedziałku. Seniorzy powyżej 70. roku życia, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się pozostać w domu mogą skorzystać z pomocy pracowników ośrodka pomocy w zakresie pomocy w zakupie i dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby w tym artykułów spożywczych, leków oraz środków higieny osobistej.

Więcej „Wspieraj Seniora – program pomocy”