Wykonanie wsparcia w ramach aktywizacji społecznej dla uczestników projektu „Aktywność to przyszłość”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wsparcia w ramach aktywizacji społecznej dla uczestników projektu „Aktywność to przyszłość”.

Dokumentacja w plikach do pobrania:

WARUNKI ZAMÓWIENIA

Załącznik_2_Oferta

Załącznik _3.1_oswiadczenie_0_spełnianiau_warunków_udziału_w_postępowaniu

Zalącznik_3.2.oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia

Załącznik_3b.oswiadczenie_o_braku_powiązania_osobowego_lub_kapitałowego_z_zamawiającym

Załącznik _4_Wzór_umowy

Klauzula_informacyjna