Aktualności

Więcej o: Senior+ – rekrutacja

Senior+ – rekrutacja

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gminy Radgoszcz w wieku 60+, pragniesz  żyć   w sposób twórczy i aktywny, chcesz rozwijać swoje zainteresowania, uczestniczyć w wyjazdach do kina, teatru, brać udział w wycieczkach krajoznawczych,  a także pomóc sobie lub innym złóż deklarację  uczestnictwa w zajęciach klubu „Senior+” w Radgoszczy.

Więcej „Senior+ – rekrutacja”

Więcej o: Poznajemy się

Poznajemy się

Wspólne spędzanie czasu podczas zabawy, nauki, a także rozmów o życiu, to czas bezcenny, dzięki któremu poznajemy siebie nawzajem. Wyznaczamy wspólne cele i zasady postępowania w Placówce.

Więcej „Poznajemy się”

Więcej o: W Narożnikach otwarto nowoczesną placówkę dla dzieci i młodzieży

W Narożnikach otwarto nowoczesną placówkę dla dzieci i młodzieży

Budynek dawnej szkoły w Narożnikach zyskał „nowe życie”. Obiekt został gruntownie odnowiony i zaadoptowany na potrzeby Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży, która została uroczyście otwarta i poświęcona przez ks. dra Marka Łabuza, proboszcza parafii w Radgoszczy. – Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w powstanie placówki, a w szczególności mieszkańcom sołectwa Narożniki, którzy przed laty wybudowali szkołę – przypomniał Marek Lupa, wójt gminy Radgoszcz.

Więcej „W Narożnikach otwarto nowoczesną placówkę dla dzieci i młodzieży”

Więcej o: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach ROZEZNANIA RYNKU – ZAPYTANIA OFERTOWEGO na wykonanie usługi identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość” – przeprowadzenie Diagnozy potrzeb UP oraz opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji i monitorowanie jej realizacji przez osobę na stanowisku psychologa i osobę na stanowisku doradcy zawodowego: otwórz

Więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty dotyczy: postępowania na świadczenie usług społecznych w ramach projektu  „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Radgoszcz”: otwórz

Dokumentacja: pobierz

Więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający wszczyna postępowanie na wykonanie usługi identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość”. Szczegóły: otwórz

Warunki zamówienia: otwórz

Załączniki: <pobierz>