Przygotowujemy się do Świąt Wielkiej Nocy

Podczas zajęć z zakresu rozwoju świadomości i ekspresji kulturowej dzieci poznają tradycje świąteczne. Uczą się przygotowywania palm wielkanocnych, robienia pisanek i innych ozdób świątecznych. Podczas zajęć dzieci aktywnie uczestniczą w tworzeniu prac, które z dumą prezentują.

uelogotypy

Projekt współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego na lata 2014 – 2020 Oś IX Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne w regionie”,

Typ projektu: C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.