Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Radgoszczy – lista kandydatów

Informuje się, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikował się następujący kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu: otwórz