Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Radgoszczy – wyniki naboru

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy  informuje, że po przeprowadzeniu naboru na stanowisko: Wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Radgoszczy została wybrana: otwórz