Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne NR GOPS -271-1/2018 na wykonanie zamówienia pn.: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanymi w miejscu zamieszkania na terenie Gminy Radgoszcz w roku 2019 część I.

Dokumentacja: Pobierz