Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczenia ciepłego posiłku do Klubu SENIOR + – wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: świadczenie usług w zakresie przygotowania i  dostarczenia ciepłego posiłku do Klubu SENIOR + w gminie Radgoszcz, miejscowość  Smyków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że jako najkorzystniejsza oferta ( o najniższej cenie) została wybrana:

FHU WESOŁA Teresa Madej RESTAURACJA – Nowa Jastrząbka 92 A

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Albina Kmieć