Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczenia ciepłego posiłku do Klubu SENIOR + – złożone oferty

Informacja o złożonych ofertach. Dotyczy: świadczenie usług w zakresie przygotowania i  dostarczenia ciepłego posiłku do Klubu SENIOR + w gminie Radgoszcz, miejscowości Smyków.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, iż do wyznaczonego terminu na złożenie oferty cenowej tj. do dnia 20 marca 2019 r. do godz. 14.00 wpłynęły dwie oferty cenowe.

 

  1. FHU WESOŁA Teresa Madej RESTAURACJA – Nowa Jastrząbka 92 A
  2. Hotel Cristal Park Spółka z o. o Traugutta 5, 33 -100 Tarnów z siedzibą Hotel w Dąbrowie Tarnowskiej Sportowa 2 A

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Albina Kmieć