Zamówienie: Wykonanie wsparcia w ramach aktywizacji społecznej dla Uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wsparcia w ramach aktywizacji społecznej dla uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość”.

Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części, z których każda stanowi odrębne zamówienie.

  • część I – aktywizacja społeczna w ramach spotkań indywidualnych,
  • część II – aktywizacja społeczna w ramach spotkań grupowych.

Warunki zamówienia: pobierz

Załącznik do oferty: pobierz

Załącznik 1 wzory zabawek: pobierz

Załącznik 2 oferta: pobierz

Załącznik 3.1 oświadczenie: pobierz

Załącznik 3.2 oświadczenie: pobierz

Załącznik 3b oświadczenie: pobierz

Załącznik 4 wzór umowy: pobierz

Klauzula informacyjna: pobierz