Więcej o: Zamówienie: Wykonanie wsparcia w ramach aktywizacji społecznej dla Uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość”

Zamówienie: Wykonanie wsparcia w ramach aktywizacji społecznej dla Uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wsparcia w ramach aktywizacji społecznej dla uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość”.

Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części, z których każda stanowi odrębne zamówienie.

  • część I – aktywizacja społeczna w ramach spotkań indywidualnych,
  • część II – aktywizacja społeczna w ramach spotkań grupowych.

Więcej „Zamówienie: Wykonanie wsparcia w ramach aktywizacji społecznej dla Uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość””

Więcej o: Świadczenie usług w zakresie przygotowania i  dostarczenia ciepłego posiłku do Klubu SENIOR + – wybór najkorzystniejszej oferty

Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczenia ciepłego posiłku do Klubu SENIOR + – wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: świadczenie usług w zakresie przygotowania i  dostarczenia ciepłego posiłku do Klubu SENIOR + w gminie Radgoszcz, miejscowość  Smyków.

Więcej „Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczenia ciepłego posiłku do Klubu SENIOR + – wybór najkorzystniejszej oferty”