Aktualności

Więcej o: Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Radgoszcz. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie w/w usługi.

Więcej „Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym”

Więcej o: Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że rozpoczął przyjmowanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2018.

Więcej „Pomoc żywnościowa”

Więcej o: Od października 2018 r. nowe kryteria uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Od października 2018 r. nowe kryteria uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. (Dz. U.z 2018r. Poz.1358)    w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2018 r. podwyższone zostały kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

Więcej „Od października 2018 r. nowe kryteria uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej”

Więcej o: Świadczenia dla rodzin – składanie wniosków

Świadczenia dla rodzin – składanie wniosków

Wójt Gminy Radgoszcz informuje, że wnioski na świadczenia „Dobry Start” (300), świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny oraz świadczenia rodzinne będą przyjmowane w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach, ul. Tarnowska 104, w dniach od 1 do 31 sierpnia 2018 r. w godz. 8:00 – 15:00.

Ponadto w dniach od 6 do 10 sierpnia 2018 r. (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. 8:00 – 15:00 wnioski będą przyjmowane w Szkole Podstawowej w Luszowicach.

Wniosek o ustalenie prawda do świadczenia wychowawczego: <pobierz>

Oświadczenie wnioskodawcy (wielkość gospodarstwa): <pobierz>

Oświadczenie wnioskodawcy (dochody): <pobierz>

Więcej o: Akcja pomocy dla rodziny ze Smykowa

Akcja pomocy dla rodziny ze Smykowa

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy został otwarty rachunek pomocniczy w celu dokonywania wpłaty na rzecz pomocy rodzinie Marty i Michała Wężów – poszkodowanych w wyniku pożaru budynku mieszkalnego. Wszystkie osoby, które chcą pomóc pogorzelcom prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek o numerze: 62 9462 0003 2001 2000 0192 0007.

Więcej „Akcja pomocy dla rodziny ze Smykowa”

Więcej o: Informacja o unieważnieniu konkursu

Informacja o unieważnieniu konkursu

Informacja o unieważnieniu konkursu ogłoszonego dnia 2 maja 2018 r. przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy o naborze na wolne stanowisko pracy – wychowawca w Placówce Wsparcia Dziennego w Radgoszczy: