Więcej o: Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający wszczyna postępowanie na wykonanie usługi identyfikacji indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu „Aktywność to przyszłość”. Szczegóły: otwórz

Warunki zamówienia: otwórz

Załączniki: <pobierz>

Więcej o: Karta Dużej Rodziny 2019. Zmiany od stycznia

Karta Dużej Rodziny 2019. Zmiany od stycznia

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od stycznia 2019 roku. Poszerzone zostało grono uprawnionych do korzystania z karty. Skorzystać mogą rodzice, który mają lub mieli w przeszłości troje dzieci na utrzymaniu. Wiek nie gra roli. Wszelkie informacje oraz wnioski dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy pokój nr 1.

Więcej o: Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: WYCHOWAWCA w Placówce Wsparcia Dziennego w Radgoszczy będącego w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy.

Szczegółowe informacje: Nabór

Klauzula informacyjna: Otwórz

Więcej o: Projekt ”Aktywność to przyszłość”

Projekt ”Aktywność to przyszłość”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy realizuje projekt „Aktywność to przyszłość”, dofinansowany ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach poddziałania 9.1.1.

Celem projektu jest aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez poprawę oraz wzmocnienie ich szans na zatrudnienie. Projekt ma na celu aktywizację społeczno- zawodową – 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na terenie Gminy Radgoszcz w okresie 36 miesięcy realizacji projektu.

Więcej „Projekt ”Aktywność to przyszłość””

Więcej o: Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Radgoszcz. Niniejsze zaproszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku na wykonanie w/w usługi.

Więcej „Świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym”

Więcej o: Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że rozpoczął przyjmowanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2018.

Więcej „Pomoc żywnościowa”

Więcej o: Od października 2018 r. nowe kryteria uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Od października 2018 r. nowe kryteria uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. (Dz. U.z 2018r. Poz.1358)    w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2018 r. podwyższone zostały kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

Więcej „Od października 2018 r. nowe kryteria uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej”

Więcej o: Świadczenia dla rodzin – składanie wniosków

Świadczenia dla rodzin – składanie wniosków

Wójt Gminy Radgoszcz informuje, że wnioski na świadczenia „Dobry Start” (300), świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny oraz świadczenia rodzinne będą przyjmowane w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach, ul. Tarnowska 104, w dniach od 1 do 31 sierpnia 2018 r. w godz. 8:00 – 15:00.

Ponadto w dniach od 6 do 10 sierpnia 2018 r. (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. 8:00 – 15:00 wnioski będą przyjmowane w Szkole Podstawowej w Luszowicach.

Wniosek o ustalenie prawda do świadczenia wychowawczego: <pobierz>

Oświadczenie wnioskodawcy (wielkość gospodarstwa): <pobierz>

Oświadczenie wnioskodawcy (dochody): <pobierz>