Więcej o: Wyjazd do Zakopanego

Wyjazd do Zakopanego

W dniach 19- 25 sierpnia 2019r. dzieci wraz z rodzicami – opiekunami uczestniczyły w 7-dniowym wyjeździe  do Zakopanego. W trakcie pobytu dzieci brały udział w Treningu Zastępowania Agresji, a rodzice skorzystali z Treningu Integracji Emocjonalnej.

Więcej „Wyjazd do Zakopanego”

Więcej o: Bo w naszej ferajnie przyjęte jest zabawić się fajnie

Bo w naszej ferajnie przyjęte jest zabawić się fajnie

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Narożnikach są dla wychowanków ciekawym urozmaiceniem czasu. Mają one na celu wspomaganie rozwoju, skłaniają do twórczego myślenia, rozwijają zainteresowania dzieci oraz służą profilaktyce w zakresie przeciwdziałania przemocy. Każdy dzień jest inny i dostosowany do bieżących potrzeb oraz zainteresowań dzieci.

Więcej „Bo w naszej ferajnie przyjęte jest zabawić się fajnie”

Więcej o: Współpracujemy z rodzicami

Współpracujemy z rodzicami

Działalność Placówki ukierunkowana jest również na współprace z rodzicami. Podczas zajęć treningu kompetencji rodzicielskich oraz grupy wsparcia rodzice uczą się wzmacniać i odbudowywać więzi rodzinne, zwłaszcza w relacji rodzic- dziecko. Dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń, osoby zyskują szerszy pogląd na sytuacje rodzinne i tworzą nowe rozwiązania, które służą wszystkim uczestnikom projektu.

Więcej „Współpracujemy z rodzicami”