Więcej o: Bo w naszej ferajnie przyjęte jest zabawić się fajnie

Bo w naszej ferajnie przyjęte jest zabawić się fajnie

Zajęcia w Placówce Wsparcia Dziennego w Narożnikach są dla wychowanków ciekawym urozmaiceniem czasu. Mają one na celu wspomaganie rozwoju, skłaniają do twórczego myślenia, rozwijają zainteresowania dzieci oraz służą profilaktyce w zakresie przeciwdziałania przemocy. Każdy dzień jest inny i dostosowany do bieżących potrzeb oraz zainteresowań dzieci.

Więcej „Bo w naszej ferajnie przyjęte jest zabawić się fajnie”

Więcej o: Współpracujemy z rodzicami

Współpracujemy z rodzicami

Działalność Placówki ukierunkowana jest również na współprace z rodzicami. Podczas zajęć treningu kompetencji rodzicielskich oraz grupy wsparcia rodzice uczą się wzmacniać i odbudowywać więzi rodzinne, zwłaszcza w relacji rodzic- dziecko. Dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń, osoby zyskują szerszy pogląd na sytuacje rodzinne i tworzą nowe rozwiązania, które służą wszystkim uczestnikom projektu.

Więcej „Współpracujemy z rodzicami”

Więcej o: Poznajemy się

Poznajemy się

Wspólne spędzanie czasu podczas zabawy, nauki, a także rozmów o życiu, to czas bezcenny, dzięki któremu poznajemy siebie nawzajem. Wyznaczamy wspólne cele i zasady postępowania w Placówce.

Więcej „Poznajemy się”